intTypePromotion=1

Có nên quy định việc lập tài khoản xử phạt chủ xe ô tô vị phạm luật giao thông

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
7
lượt xem
0
download

Có nên quy định việc lập tài khoản xử phạt chủ xe ô tô vị phạm luật giao thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biện pháp sử dụng camera để hỗ trợ “phạt nguội” các hành vi vi phạm luật giao thông đã được nhiều nước áp dụng. Khi thực hiện “phạt nguội”, thường là các chủ sở hữu xe vi phạm luật giao thông phải có tài khoản khi đăng ký xe và tài khoản có số dư cố định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Có nên quy định việc lập tài khoản xử phạt chủ xe ô tô vị phạm luật giao thông

  1. THÛÅC TIÏÎN PHAÁP LUÊÅT COÁ NÏN QUY ÀÕNH VIÏÅC LÊÅP TAÂI KHOAÃN XÛÃ PHAÅT CHUÃ XE Ö TÖ VI PHAÅM LUÊÅT GIAO THÖNG? Phan Thông Anh* Võ Phúc Anh* * TS, LS. Trưởng Khoa Luật học - Trường Đại học Bình Dương. * GV, Khoa Luật học - Trường Đại học Bình Dương. Thông tin bài viết: Tóm tắt: Từ khoá: tài khoản phạt Biện pháp sử dụng camera để hỗ trợ “phạt nguội” các hành vi vi phạm luật nguội; mở tài khoản xử phạt. giao thông đã được nhiều nước áp dụng. Khi thực hiện “phạt nguội”, thường là các chủ sở hữu xe vi phạm luật giao thông phải có tài khoản khi đăng ký Lịch sử bài viết: xe và tài khoản có số dư cố định. Điều này tạo thuận tiện cho công tác quản Nhận bài: 07/02/2017 lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng không hẳn là sự thuận tiện cho người dân nộp phạt. Và việc bắt buộc phải duy trì số dư trong tài khoản Biên tập: 16/03/2017 sẽ hạn chế quyền sở hữu thu nhập hợp pháp của công dân và là một hành Duyệt bài: 09/03/2017 động can thiệp sâu của cơ quan nhà nước vào các giao dịch dân sự. Article Infomation: Abstract: Keywords: account for fines; The measure to use the camera to support the "fine" of traffic offences have account establishment for been adopted by several countries. Once it comes to "fine fines," it is common fine payments. for car the owners of traffic offences have accounts declared when their vehicles registered, with an particular balance. This is to facilitate the Article History: management of the competent authority but not necessarily the convenience Received: 07 Feb. 2017 for those to pay the fines. That the citizens being forced to maintain a balance Edited: 16 Mar. 2017 in the account may limit the ownership of legal income of citizens and also may cause an excessive intervention of government in civil transactions. Approved: 09 Mar. 2017 V ới vai trò là huyết mạch giao lưu tác xử phạt hay tệ nạn “chia đôi mức phạt” hàng hóa, là cơ sở hạ tầng để phát của một số công an giao thông. triển kinh tế - xã hội, giao thông Nhưng trên thực tế, biện pháp “phạt đường bộ là hoạt động luôn được cả xã hội nguội” đang gặp khó khăn khi tiến hành, đặc chú trọng, quan tâm. Hiện nay, một số tỉnh biệt là trong việc xác định chủ phương tiện, thành lớn ở nước ta có mật độ xe đông, các việc người dân chậm nộp phạt, bị động khi cơ quan chức năng đã và đang sử dụng hệ cưỡng chế xử phạt trong khi không giữ bằng thống công cụ hỗ trợ thông minh, trong đó lái và lập biên bản có chữ ký người vi phạm có camera giao thông để phục vụ công tác để bảo đảm thi hành, không có thông tin tài điều khiển, điều tiết, xử phạt giao thông, góp khoản chủ sở hữu phương tiện, không có địa phần nâng cao ý thức người tham gia giao chỉ để gửi quyết định xử phạt đến người vi thông, tránh tình trạng tiêu cực trong công phạm… NGHIÏN CÛÁU Söë 06(334) T3/2017 LÊÅP PHAÁP 37
  2. THÛÅC TIÏÎN PHAÁP LUÊÅT Để tháo gỡ khó khăn này, ngày thông Công an TP. Hà Nội, đại tá Đào Thanh 24/4/2012, tại Phiên giải trình trước Ủy ban Hải - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội - Pháp luật của Quốc hội về “Vi phạm hành một lần nữa đề xuất quy định buộc các chủ chính (VPHC) trong lĩnh vực giao thông vận sở hữu ô tô phải mở tài khoản ngân hàng tải đường bộ - thực trạng và giải pháp”, lần nhằm phục vụ cho việc xử phạt vi phạm luật đầu tiên, Bộ Giao thông vận tải đã có kiến giao thông2. nghị về việc quy định chủ xe ô tô phải mở Nhưng tất cả vẫn đang là đề xuất. Việc và duy trì tài khoản tại ngân hàng, coi đây bắt buộc người đăng ký xe ô tô phải mở một là điều kiện bắt buộc để phương tiện tham tài khoản nhằm phục vụ cho việc xử phạt gia giao thông, tạo điều kiện cho công tác VPHC về lĩnh vực giao thông đường bộ từ xử phạt VPHC về lĩnh vực giao thông đường năm 2012 đến nay vẫn chưa thể nâng lên bộ. Song đề xuất này hiện chỉ dừng lại như thành một chủ trương, chính sách hay được một ý kiến của Bộ chứ chưa đưa được căn ban hành trong một văn bản pháp luật được cứ pháp lý hay nêu ra các phương pháp thực do còn nhiều vấn đề đang tranh luận, chưa hiện thuyết phục. được làm rõ như: tài khoản thuộc dạng bất Ngày 15/9/2014, Đoàn đại biểu Quốc động hay có thể giao dịch; mức bắt buộc duy hội TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử trì trong tài khoản là bao nhiêu; lãi suất được tri chuyên đề “Thực hiện chính sách pháp xử lý ra sao; áp dụng khu vực hay toàn quốc; luật về quản lý người, phương tiện tham gia áp dụng một tài khoản cho nhiều xe hay giao thông và đảm bảo an toàn giao thông từng xe phải mở một tài khoản; áp dụng quy trên địa bàn thành phố”. Tại Hội nghị này, định riêng đối với xe taxi hay không; quy lãnh đạo công an TP. Hà Nội đưa ra đề xuất: trình và thẩm quyền thi hành xử phạt; yêu cầu chủ phương tiện khi đăng ký xe ô chuyển quyền sở hữu xe ô tô… tô phải mở tài khoản tại ngân hàng để xử phạt. Theo đó, để việc “phạt nguội” được 1. Cách hiểu về tài khoản xử phạt khả thi, Công an TP. Hà Nội kiến nghị với Đề xuất trên được hiểu chung là cá Bộ Công an chỉ đạo Cục Pháp chế, Cục nhân, tổ chức đã và đang đăng ký sở hữu xe Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt và ô tô phải tạo lập tài khoản ngân hàng và giữ các đơn vị liên quan xây dựng báo cáo trình một số dư nhất định, dự phòng khi vi phạm cấp có thẩm quyền ban hành quy định về các quy định về điều khiển phương tiện giao điều kiện khi đăng ký xe ô tô phải có tài thông đường bộ, cơ quan có thẩm quyền sẽ khoản được mở tại ngân hàng, trong tài trích tiền từ tài khoản này để nộp vào ngân khoản phải có số tiền nhất định và giấy phép sách nhà nước, coi như một biện pháp thi lái xe phải phù hợp với loại xe đăng ký, để hành quyết định xử phạt VPHC, việc khiếu các cơ quan chức năng khấu trừ khi chủ tài nại sẽ được giải quyết sau. khoản vi phạm luật giao thông và bị phạt Ý tưởng đề xuất còn khá chung nguội1. chung, không xác định được thời điểm trích Tháng 01/2017, tại Hội nghị tổng kết tiền từ tài khoản xử phạt là lúc nào: ngay khi công tác năm 2016 của Phòng Cảnh sát giao có hành vi vi phạm, hệ thống camera, hệ 1 Xem: “Đề xuất chủ ô tô mở tài khoản để nộp phạt”, trên http://dantri.com.vn/o-to-xe-may/de-xuat-chu-o-to-phai-mo- tai-khoan-de-nop-phat-1411483399.htm, truy cập ngày 16/01/2017. 2 Xem: “Đề xuất buộc chủ ôtô mở tài khoản để xử phạt”, trên http://laodong.com.vn/ban-doc-quan-tam/de-xuat-buoc- chu-oto-mo-tai-khoan-de-xu-phat-csgt-mung-lai-xe-lo-630877.bld, truy cập ngày 17/01/2017. NGHIÏN CÛÁU 38 LÊÅP PHAÁP Söë 06(334) T3/2017
  3. THÛÅC TIÏÎN PHAÁP LUÊÅT thống xử phạt sẽ tự động trừ tiền trong tài mâu thuẫn với các Điều 76, Điều 77 và Điều khoản hay khi cơ quan công an đã ra quyết 79 Luật Xử lý VPHC năm 2012. định xử phạt gửi tới người vi phạm và tiền 2. Vấn đề pháp lý được trừ trong thời gian 10 ngày kể từ ngày Như trên đã phân tích, đây là biện người vi phạm nhận được quyết định hoặc pháp dự phòng để cưỡng chế thi hành quyết sau thời gian 10 ngày kể từ ngày người vi định xử phạt chứ không phải là dự phòng để phạm nhận được quyết định xử phạt? xử phạt vi phạm. Quy định dự phòng này Khoản 2 Điều 54 Luật Giao thông mặc định một cách hiểu là người điều khiển đường bộ năm 2008 quy định: “Bộ trưởng xe ô tô là đối tượng thường xuyên không Bộ Công an quy định và tổ chức cấp, thu hồi tuân thủ pháp luật, không chủ động chấp đăng ký, biển số các loại xe cơ giới”. Căn hành quy định của pháp luật và cần phải sử cứ quy định trên, Bộ trưởng Bộ Công an ban dụng biện pháp cưỡng chế để phòng ngừa. hành Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày Có thể nói, đây là sự đánh giá, hành xử thiếu 4/4/2014 quy định về đăng ký xe. Tại Điều khách quan, đánh đồng các công dân có ý 7 Thông tư số 15/2014/TT-BCA quy định hồ thức tuân thủ pháp luật và chấp hành quyết sơ đăng ký xe gồm: Giấy khai đăng ký xe, định xử phạt với một số cá nhân không tự giấy tờ của chủ xe, giấy tờ của xe. Như vậy, giác thi hành quyết định xử phạt. Nếu đánh việc quy định bổ sung yêu cầu, thủ tục lập giá một cách toàn diện thì có thể nói, đây là tài khoản nhằm phục vụ cho việc xử phạt một quy định vi hiến, vì: thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thứ nhất, xâm phạm đến quyền sở an và văn bản pháp quy được ban hành với hữu tài sản của công dân hình thức thông tư. Người dân buộc phải duy trì một số dư Theo chúng tôi, nếu có quy định này, nhất định trong tài khoản dự phòng cưỡng thực chất tài khoản này không thể gọi là tài chế thi hành quyết định xử phạt khi có yêu khoản xử phạt xe ô tô VPHC về lĩnh vực cầu. Số tiền trong tài khoản cưỡng chế thi giao thông đường bộ theo quy định tại Điều hành quyết định xử phạt dù phát sinh lãi 73 Luật Xử lý VPHC năm 2012, mà phải là nhưng người dân, chủ sở hữu ô tô không sử tài khoản cưỡng chế thi hành quyết định xử dụng thì việc buộc phải duy trì một số dư lý vi phạm theo điểm a khoản 2, Điều 86 không khác gì việc bị chiếm dụng vốn. Điều Luật Xử lý VPHC năm 2012. này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền sở hữu Thứ nhất, việc trích tiền từ tài khoản công dân, đây là một trong những quyền con này do cơ quan có thẩm quyền ra quyết định người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công yêu cầu bên thứ ba (ngân hàng quản lý tài dân được quy định tại Điều 32 Hiến pháp khoản) thực hiện mà không được người vi năm 2013 “mọi người có quyền sở hữu thu phạm chủ động, tự nguyện thi hành. Chủ nhập hợp pháp”. Việc những thu nhập hợp phương tiện không tự chuyển tiền từ tài pháp không được lưu thông bình thường là khoản nhằm phục vụ cho việc nộp phạt vào sự can thiệp sâu của cơ quan quản lý hành tài khoản thụ hưởng đã ghi trong quyết định chính, xâm phạm quyền sử dụng, định đoạt xử phạt. và hạn chế quyền chiếm hữu (tài sản không Thứ hai, nếu Thông tư quy định việc được cất nơi mà chủ sở hữu mong muốn mà xử phạt qua tài khoản này sẽ được áp dụng phải cất giữ trong một tài khoản cưỡng chế trong thời gian 10 ngày chứ không phải sau do Thông tư quy định) trong quyền sở hữu 10 ngày kể từ ngày người vi phạm nhận thu nhập hợp pháp. được quyết định xử phạt, thì Thông tư sẽ Thứ hai, thẩm quyền khấu trừ tài sản NGHIÏN CÛÁU Söë 06(334) T3/2017 LÊÅP PHAÁP 39
  4. THÛÅC TIÏÎN PHAÁP LUÊÅT công dân là thẩm quyền của Tòa án, không thứ hai và lần thứ ba bản thông báo việc vi thuộc cơ quan quản lý hành chính nhà nước phạm đến người vi phạm theo địa chỉ chủ sở Việc trích xuất khấu trừ tài sản của hữu xe đã cung cấp, với mức phạt lần lượt công dân thông thường phải được thực hiện cao hơn. Đến lần thứ tư thì hành vi vi phạm thông qua “trát lệnh” của Tòa án, cơ quan sẽ được chuyển qua Tòa án để xem xét qua hành chính nhà nước không có quyền này thủ tục tư pháp4. nên cơ quan công an không thể thực hiện Ở Hàn Quốc, việc phát hiện và xử quyền năng trừ tài khoản của công dân khi phạt qua hệ thống camera tương tự như ở họ vi phạm luật giao thông, và cũng không Pháp. Thông báo về lỗi vi phạm, ở đâu, khi phù hợp với thông lệ trên thế giới. nào, mức phạt, tài khoản nộp phạt và thời 3. Thi hành hình thức phạt nguội ở một gian nộp phạt được chuyển đến chủ sở hữu số nước xe hoàn toàn tự động5. Tương tự, Singapore Ở Úc, việc nộp phạt cho các vi phạm cho phép người vi phạm có thể sử dụng đa về giao thông được thực hiện bằng hai hình dạng các hình thức nộp phạt qua tài khoản thức: người vi phạm sau khi nhận giấy báo ngân hàng, internet banking, sec hoặc nộp chứa thông tin cơ bản (thông báo do cảnh trực tiếp. Trường hợp quá hạn nộp phạt sẽ sát giao thông hoặc do hệ thống camera ghi bị phạt nặng hơn hoặc được chuyển qua cơ nhận) về hành vi vi phạm, mức phạt, tài quan tư pháp6. khoản nộp phạt, thời gian và nơi xảy ra hành So với thế giới, Việt Nam có nhiều nét vi vi phạm, thời hạn nộp phạt… sẽ phải chọn tương đồng, Điều 73 và Điều 78 Luật Xử lý nộp phạt trực tiếp hoặc chủ động chuyển VPHC năm 2012 quy định người vi phạm tiền vào tài khoản được ghi trong thông báo có nghĩa vụ thực hiện nộp phạt sau 10 ngày vi phạm. Sau khi nhận giấy báo lần thứ nhất, kể từ khi nhận được quyết định xử phạt và nếu người vi phạm không nộp tiền phạt thì được phép lựa chọn nộp trực tiếp tại kho bạc cơ quan chức năng sẽ đến trao đổi. Sau khi hoặc nộp qua tài khoản được ghi trong quyết nhận giấy báo lần thứ hai cũng vậy. Tuy định xử phạt. Trong trường hợp chậm nộp nhiên, đến lần thứ ba, nếu không nộp phạt thì mỗi một ngày chậm nộp sẽ cộng thêm thì cơ quan chức năng sẽ khóa xe, đưa vào 0,05% tổng số tiền chưa nộp. “danh sách đen” để không thể có hành vi vi Tuy nhiên, nếu người vi phạm không phạm khác; sau đó sẽ bị khởi kiện ra tòa3. chủ động nộp phạt theo quy định tại Điều 78 Ở Pháp, người vi phạm cũng được Luật Xử lý VPHC năm 2012 thì cơ quan phép chọn nhiều hình thức nộp phạt như: hành chính có thẩm quyền xem xét thủ tục nộp trực tiếp, nộp phạt qua tài khoản và nộp cưỡng chế thi hành theo Điều 86 Luật Xử lý phạt qua team phạt vi cảnh. Đối với trường VPHC năm 2012 thay vì việc chuyển sang hợp người vi phạm không thực hiện nộp cơ quan tư pháp như các nước khác, đồng phạt thì cơ quan có thẩm quyền gửi tiếp lần thời người vi phạm có quyền khiếu nại hoặc 3 Ngọc Minh, “Kinh nghiệm xử phạt của cảnh sát giao thông Australia: Minh bạch và nhân văn”, trên http://nguoibaovequyenloi.com/User/ThongTin_ChiTiet.aspx?MaTT=2882016573239978&MaMT=26&MaNT=3. 4 Nguyễn Tuyên, “Kinh nghiệm xử lý vi phạm giao thông tại Pháp”, trên http://baotintuc.vn/tin-tuc/kinh-nghiem-xu- ly-vi-pham-giao-thong-tai-phap-tiep-theo-va-het-20140324222554413.htm. 5 Xem “Hàn Quốc vận hành hệ thống giao thông thông minh như thế nào?”, trên http://nhanvat.vn/han-quoc-van-hanh- he-thong-giao-thong-thong-minh-nhu-the-nao/ 6 Đăng Quang, “Kinh nghiệm phạt nguội của cảnh sát giao thông Singapore”, trên http://www.csgt.vn/tintuc/5545/Kinh- nghiem-phat-nguoi-cua-CSGT-Singapore.html. NGHIÏN CÛÁU 40 LÊÅP PHAÁP Söë 06(334) T3/2017
  5. THÛÅC TIÏÎN PHAÁP LUÊÅT khởi kiện hành vi hành chính. Đây là điểm người vi phạm chậm nộp phạt VPHC có thể khác của Việt Nam so với một số nước trên được chuyển đến tòa án để xem xét giải thế giới. quyết theo thủ tục tư pháp. Tuy nhiên, vấn 4. Một số đề xuất đề này cũng cần được nghiên cứu áp dụng Yêu cầu chủ phương tiện cung cấp theo thời gian, lộ trình thích hợp để đảm bảo thông tin về tài khoản tính răn đe. Khi đăng ký, đăng kiểm xe ô tô lần Tăng cường quản lý thông tin người gần nhất, cơ quan có thẩm quyền sẽ đề nghị, vi phạm luật giao thông đường bộ khuyến khích chủ phương tiện cung cấp Việc gửi quyết định xử phạt đến người thông tin về tài khoản cá nhân (tài khoản vi phạm có thể thực hiện hiệu quả hơn bằng không quy định số dư cố định để nộp phạt). nhiều cách khác nhau: yêu cầu người đăng Trường hợp sau 10 ngày kể từ ngày người ký xe ô tô cung cấp, chịu trách nhiệm về tính vi phạm nhận được quyết định xử phạt mà chính xác địa chỉ nhận quyết định xử phạt; chưa chủ động nộp phạt, cơ quan nhà nước bổ sung thêm phương thức truyền thông tin có thẩm quyền sẽ tiến hành cưỡng chế thi quyết định xử phạt chính thức khác đến hành quyết định phạt theo Điều 86 Luật Xử người vi phạm: sử dụng email, số điện thoại; lý VPHC năm 2012. Việc cung cấp thông tin xây dựng, giới thiệu trang web chuyên về tài khoản sẽ có lợi cho chủ sở hữu có theo dõi thi hành quyết định xử phạt các phương tiện vi phạm nên cho phép chủ sở phương tiện giao thông đường bộ để cập hữu xe ô tô có quyền lựa chọn việc cung cấp nhật hành vi vi phạm và thi hành theo quy hay không cung cấp thông tin về tài khoản, định tại Điều 72 Luật Xử lý VPHC năm có quyền bảo lưu số dư nhất định hoặc 2012 và Điều 8 Nghị định số 81/2013/NĐ- không có số dư. CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định Xử lý vi phạm khi đến kỳ đăng kiểm hướng dẫn một số điều và biện pháp thi Đối với trường hợp sau 10 ngày kể từ hành Luật Xử lý VPHC năm 2012. ngày người vi phạm nhận được quyết định Tóm lại, việc áp dụng công nghệ xử phạt mà vẫn không chủ động nộp phạt, hiện đại, sử dụng camera trong xử phạt không cung cấp tài khoản xử phạt hoặc tài VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ khoản xử phạt có số dư ít hơn mức phạt để cần được khuyến khích, nhưng về phương cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế thi hành pháp thực hiện như thế nào thì phải nghiên theo Điều 86 Luật Xử lý VPHC năm 2012, cứu thêm để đảm bảo tính hợp hiến, hợp lý đồng thời xem xét áp dụng quy định tại và khả thi, tạo thuận tiện khi áp dụng; chứ khoản 1 Điều 78 Luật Xử lý VPHC năm không thể chỉ tính đến việc tiện lợi cho công 2012 về phạt chậm nộp phạt, đưa thông tin tác quản lý của các cơ quan quản lý hành phương tiện vào danh sách những xe không chính nhà nước, mà cần đảm bảo sự hài hòa đủ điều kiện lưu thông và lỗi vi phạm có thể trên cơ sở bảo đảm cả các quyền, lợi ích hợp lưu lại cho cơ quan đăng kiểm. Đến kỳ đăng pháp của công dân. kiểm sẽ xử lý thu tiền phạt cộng với tiền Hình thức nộp phạt qua tài khoản, qua phạt trả chậm theo lãi suất ngân hàng cho thẻ ATM, internet banking... là sự tiến bộ, đến khi chứng minh đã hoàn tất nghĩa vụ về nên khuyến khích. Tuy nhiên, việc buộc chủ nộp phạt. phương tiện phải lập tài khoản dự phòng để Chuyển tòa án xử lý khi không chấp cưỡng chế nộp phạt là một quy định vi phạm hành việc nộp phạt đến các quyền tự do cá nhân của công dân, Việt Nam hiện chưa quy định về việc chưa hợp hiến ■ NGHIÏN CÛÁU Söë 06(334) T3/2017 LÊÅP PHAÁP 41
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2