intTypePromotion=1

Thư viện Công Nghệ Thông Tin

Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, phương tiện và công cụ kỹ thuật hiện đại nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội. Ngành Công nghệ thông tin được đông đảo mọi người quan tâm và công nghệ thông tin trở nên ngày càng gần gũi với con người. Tổng hợp nguồn tài liệu, sách, giáo trình, bài giảng và câu hỏi liên quan đến lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin như: Phần cứng, Phần mềm, Hệ điều hành, Quản trị mạng/Hệ thống, Quản trị Web, Quản trị CSDL, Kỹ thuật lập trình, An ninh & Bảo mật, Hướng dẫn và thủ thuật máy tính, Tin học văn phòng,... Thư viện đề thi công nghệ thông tin từ tin học văn phòng đến chứng các chỉ quốc tế Microsoft, Cisco, Oracle... luôn được cập nhật.
Hiển thị 1-10 trên 129614 kết quả
 • Bài viết này trình bày kết quả đánh giá mức độ an toàn của hệ thống mạng dựa trên kỹ thuật làm ngược lại. Nghiên cứu đã thực hiện triển khai một số cuộc tấn công hệ thống mạng phổ biến, thường gặp như DDoS, SQL Injection, Reverse TCP để định lượng và đánh giá mức độ khả năng phòng thủ an ninh của hệ thống đó dựa trên thực nghiệm mô phỏng.

  pdf9p  trinhthamhodang8 20-10-2020 4 0   Download

 • Bài viết đề xuất một giải pháp mới dựa trên tính chất của một số đỉnh đặc biệt có trên đồ thị, từ đó đưa ra thuật toán biến đổi đồ thị ban đầu về dạng rút gọn tương đương nhằm giảm kích thước của đồ thị, đồng thời kết hợp với kỹ thuật lan truyền nhãn, xây dựng hàm heuristic để tăng tốc độ xử lý cho thuật toán phát hiện cộng đồng.

  pdf9p  trinhthamhodang8 20-10-2020 2 0   Download

 • Global journal of computer science and technology: Information & technology present publisher’s headquarters office; offset typesetting; packaging & continental dispatching; find a correspondence nodal officer near you; pricing (e xcluding air parcel charges).

  pdf75p  youtubeandhuuich 17-10-2020 1 0   Download

 • "Bài giảng Bài 4: LCD I2C với STM32F407 discovery" trình bày chương trình STM32F407, khởi tạo và khai báo dùng STM32CubeMX, chương trình mẫu toàn code, lệnh cho phép bắt đầu chuyển đổi ADC, lập trình hệ thống nhúng STM32F407.

  pdf28p  dong010203 17-10-2020 2 0   Download

 • This book "Swing (Second Edition)" best described as a programmer’s guide, serving both as a reference and a tutorial. Emphasis is placed on using Swing to solve a broad selection of realistic and creative problems. We assume an intermediate knowledge of Java, including the basics of putting together an AWTbased GUI, how the event model works, and familiarity with anonymous and explicit inner classes. Those who do not have this background can pick it up in any beginner book on AWT or Swing.

  pdf908p  daisy_154 16-10-2020 1 0   Download

 • Tài liệu hệ thống kiến thức một cách ngắn gọn, theo sơ đồ cây giúp các bạn dễ dàng theo dõi tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn. Nội dung của tài liệu trình bày tổng quan, mô hình thực thể liên kết, xây dựng mô hình thực tế liên kết của hệ thống.

  pdf1p  daisy_154 16-10-2020 1 0   Download

 • Cá độ là saoTài liệu thông tin đến các bạn tổng quan về dữ liệu; các bước tiến hành phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu; mô hình thực thể liên kết; các thành phần của mô hình thực thể liên kết; xây dựng mô hình thực thể liên kết của hệ thống; thiết kế logic cơ sở dữ liệu...

  pdf27p  daisy_154 16-10-2020 2 0   Download

 • "Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương mở đầu" giới thiệu nội dung môn học; giới thiệu chung về kỹ thuật lập trình; phương pháp luận; quy trình phát triển phần mềm; sơ lược về ngôn ngữ C/C++.

  pdf48p  tien131986 16-10-2020 27 2   Download

 • Cá độ là saoBài viết đưa ra một số bảo tồn của không gian với g-hàm sn-mạng với một số tính chất topo nào đó thông qua ánh xạ 1-phủ-dãy. Nhờ những kết quả này, chúng tôi thu được bảo tồn của một số không gian metric suy rộng.

  pdf5p  viv2711 14-10-2020 3 0   Download

 • Căn cứ vào những định hướng phát triển, đổi mới trong giáo dục hiện nay của Việt Nam, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, bài báo đưa ra một số đề xuất tham khảo có thể áp dụng cho việc phát triển sách điện tử trong tương lai gần trong Nhà trường.

  pdf12p  viv2711 14-10-2020 3 0   Download

tag)-->

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2